På Singelporten (samarbetsnätverket för

ideella singelklubbar i Sverige) kan du få mer information om andra föreningar runt om i landet. Singelporten hittar du på www.singelporten.se