Vad får du som medlem?

Varannan månad får du ett nytt program med posten. Programmet innehåller olika slags aktiviteter under de kommande två månaderna. Oftast kan du komma när du har lust men vissa arrangemang måste du förhandsboka. 

 

Hur blir du medlem?

För att kunna bli medlem får du inte vara gift, förlovad eller sambo.

Medlem blir du när du har lämnat in din medlemsansökan och betalat medlemsavgiften som för närvarande är 275 kr/år.

Singelklubben Plusgiro: 83 83 498-6